Rozhodování mezi péčí doma a péčí v pobytovém zařízení je náročné. Ideální a jednoznačné řešení pro všechny neexistuje. Je dobré se dívat na péči v domácím prostředí reálně. Zvážit naše možnosti, potřeby a hodnoty.

Hledat odpovědi na otázky: Jak péči doma zvládneme? Co to bude obnášet? Kdo nám může pomoci.? Čeho se budeme muset vzdát a co naopak získáme?

Pokud se právě rozhodujete, zda budete doma pečovat, tak jste pravděpodobně dostali základní informace od praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře a sociální pracovnice v nemocnici, pokud byl váš blízký hospitalizován. V tento moment jste možná zaskočení, co vše vás čeká, v jakém množství, délce či náročnosti. Ale to neznamená, že to nelze zvládnout, naučit se postupům ošetřování či podpory a najít si v pečování i to hezké. Nechci tím ale říct, že péče doma je snadná. Mnoho mých klientů, kteří pečují o své blízké doma rozhodně nejsou reklamou na pohodlný a snadný život.

Dlouhodobě pečující se většinou na péči nedívají v horizontu několika let, spíš v horizontu dnů a týdnů. Já osobně doporučuji jako jednotku času pečujícího týden. Na začátku týdne si můžeme naplánovat aktivity okolo péče, aktivity pro rodinu a pro sebe samé. Zároveň se v horizontu týdne lépe plánuje i s ohledem na změnu zdravotního stavu našeho blízkého.

Abyste mohli pečovat dlouhodobě v domácím je pro vás užitečné plánovat na každý den krátký odpočinek a na každý víkend delší odpočinek. Energii totiž budete muset pravidelně doplňovat, to je předpoklad k tomu, abyste mohli pečovat dlouhodobě.