Transgenerační přenos deprese znamená, že vědomě i nevědomě dochází k přenosu deprese na další potomstvo. U deprese je terapie nutná, ale neexistuje pouze jeden přístup, který by byl všelékem pro všechny.

Read More