Jak nás ovlivňují zkušenosti z dětství? Proč nás některé běžné situace v životě rozčilují? Proč se necítíme spokojení, i přesto, že k tomu máme spoustu důvodů? Proč naše tělo reaguje na některé situace naprosto nelogicky? Proč se rozčílíme nebo jsme smutní i v situaci, ve které to není běžné?

Jak nás ovlivňují zkušenosti z dětství?

Náš mozek od prvních chvil našeho života zaznamenává mnoho vjemů a informací. Po narození je dítě plně odkázáno na své lidi a ve vztahu s nimi se učí, jaké je ono, jaký je svět a jeho místo v něm. Učí se seberegulace, to znamená, jak žít se svými emocemi, jak se zklidnit a nabývat opětovné rovnováhy.

Read More