Když jsem před dvěma lety četla životopis Irvina Yaloma, úplně jsem nerozuměla jeho otevřenosti pro online psychoterapii, a to byl ve věku 80+.

Read More