V posledním desetiletí se v souvislosti s depresí stále častěji mluví nejen o zděděných předpokladech k depresi, ale také o vnějších vlivech, které jsou dalšími důvody, proč se u někoho deprese rozvine a jiného mine.

Read More