Emoce v terapii

Z praxe psychoterapeutky

“Já ale tohle nechci cítit. Kdykoliv se to objeví, musím odejít z domu na čerstvý vzduch.”

“Když se mi večer nechce do nějaké práce, tak se k ní potřebuji nějak aktivizovat, nějak nevnímat, že se mi do té práce vůbec nechce. Když se napiju, je to prostě lepší.”

V obou případech se klienti snažili něco necítit, zmírnit emoce tím, že buď opustí danou situaci nebo se napijí alkoholu a situaci budou vnímat jinak.

Problém není ani v alkoholu ani ve večerních odchodech z domova.

Emoce a jejich prožívání je to, oč tu běží.

Nelze uzdravit něco, co se snažíte nevědět a necítit.

Co je potlačené a utišené, to se častěji a s větší intenzitou vrací.

Cílem terapie je vybudovat si k emocím bezpečný vztah, kdy je můžeme prožívat a necítit se ohrožený nebo před nimi neutíkat třeba k alkoholu.