Transgenerační přenos deprese znamená, že vědomě i nevědomě dochází k přenosu deprese na další potomstvo. U deprese je terapie nutná, ale neexistuje pouze jeden přístup, který by byl všelékem pro všechny.

Ani terapie zohledňující přenos trápení mezi generacemi není všelékem pro všechny. Pro mě je inspirací, která nám může pomoci pochopit, proč se některé události opakují a také vědomí, že nemusíme opakovat chyby svých předků.

Důležitou myšlenkou trangenerační terapie je poznání, že v sobě můžeme nést problémy, které nám nepatří a naše fyzická těla vyjadřují to, co nelze slovy sdělit. To znamená, že např. trpíme nočními můrami, které se objevily v životě našich předků jako reality, ale my sami jsme je nezažily. Velká podobnost některých událostí, jako nechtěné těhotenství, násilí v rodině, ale i podobnost v prožívání sezonní deprese, která se objevuje v době výročí úmrtí či nějakého traumatu předešlých generací. Úmrtí blízkých a s ním nemožnost prožít truchlení má velký vliv na další generace. Truchlení může být velmi bolestné a často končí až v moment, kdy truchlící přijme separaci a začlení ji do své vlastní reality života.

Dalším generacím se do paměti ukládají i rodinná tajemství, která je pro ně nepochopitelně zneklidňují. Takoví lidé pak mohou cítit dluh či stud, kterého se chtějí zbavit, ale nechápou, kde se v nich bere.

V trangenerační terapii jde tedy o odtajnění takových tajemství, snaží se o prosvětlení temnot, které se odehrály kdysi dávno. A které nás zotročují i přesto, že jsou nevědomé.

Při vyjasnění vztahů a příběhů z rodinné historie může člověk pochopit, jak a proč je rodinnou historií zasažen a naprogramován a jak je tím zasažena jeho identita. Potom má větší možnost se od příběhů osamostatnit, najít smysl pro svou existenci a tím z něj i opadne tíha utrpení, které není jeho, ale patří do jeho historie. Trangenerační terapie napomáhá lidem najít své místo v rodině, mít zde svou roli a uvědomit si vlastní identitu.

Znát svou historii a minulost svého rodu je důležité pro to, abychom neopakovali chyby svých předků a nepředávali je dál dalším generacím.

Více se dozvíte v knize Sylvie Tenenbaum Deprese, odkaz předků.

….