Well-being, nebo chcete-li, dobře (pro)žitý život, má tolik verzí, jako je obyvatel naší planety. Nejčastěji ho vnímáme jako duševní pohodu, což je velmi často skloňované téma.

Duševní pohodu ovlivňuje více faktorů. Martin Seligman definuje pět pilířů duševní pohody – pozitivní emoce,zaujetí vlastní činností (flow), pozitivní vztahy s lidmi, vnímání života jako smysluplného a úspěšnost našeho konání.

Těžiště duševní pohody můžeme hledat někde mezi těmito pilíři. V určitých životních etapách budou některé pilíře silnější a nosné, jiné budou jen lehce vyrovnávat a stabilizovat. Pokud se dlouhodobě těžiště přesouvá na dva nebo tři pilíře, potom ostatní pilíře ochabují a přestáváme vnímat jejich důležitost. To může znamenat přetížení  a pak následné oslabení v určité oblasti našeho života. Pokud se například budeme dlouhodobě věnovat pouze pracovním povinnostem a zaujetím v této činnosti, pak se vztahy s rodinou nebo přáteli dostanou na vedlejší kolej, kdy se společně potkáváme jen minimálně asociální vazby jsou neuspokojující. Určitou dobu to lze zvládnout bez následků.Pokud je tato doba příliš dlouhá, vztahy se rozvolňují a je nutné jim věnovat velmi intenzivní podporu, aby byly funkční pro všechny zúčastněné. Smysl našeho života se omezí na pracovní výkon až nakonec přestává být vnímán jako cíl, ale jako nutnost.

V ideálním světě bychom se věnovali rovnoměrně všem pilířům naší duševní pohody a opečovávali a rozvíjeli každý její pilíř. Ale každý den není ideální a každá životní etapa přináší své výzvy a priority. V životě ale najdeme mnoho činností, při kterých můžeme posilovat hned několik pilířů naší pohody současně.

Sport a pilíře duševní pohody

 Při většině sportovních aktivit prožíváme pozitivní emoce (nebo alespoň po skončení této aktivity v podobě endorfinového opojení), alespoň na chvíli se dostaneme do stavu flow (pokud máme dobrou fyzickou kondici, tak ho prožijeme častěji, protože nemyslíme tolik na bolavé nohy a plíce za námi), můžeme navazovat vztahy a užívat si je (dokonce i při boxu nebo v plavecké dráze), vnímáme smysl našeho konání a jeho prospěšnost (a to nejen při charitativních sportovních akcích) a těší nás dobrý výsledek (někdy vstřelený gól, jindy zdolání hory).

Ať už jsou naše pilíře životní pohody jakkoliv silné a podpůrné, snažme se rozprostřít riziko pádu maximálně. Nestavme naše životy na jednom či dvou pilířích. Následky mohou být bolestné ve formě deprese, duchovní krize a rozpadu vztahů. Někdy stačí uvědomit si své potřeby a priority a udělat první krok.

O duševní pohodu má smysl usilovat. Lidé s vysokým skórem duševní pohody jsou fyzicky zdravější, vykazují větší míru odolnosti vůči stresu a lépe snášejí životní krize a katastrofy, dobře se adaptují na změny (i ty negativní), jsou ochotni pomáhat druhým, snadněji přijímají pomoc druhých,dokáží být laskaví a jsou aktivní ve své komunitě.

Stavět chrám dobře prožitého života na pevných základech sedá mnoha způsoby a s mnoha přístupy. Je to dlouhodobý proces, kdy sami k sobě musíme být laskaví a pevní zároveň, trpěliví i rozhodní, být architektem svého života, naplněného a dobře prožitého.