Pohyb je život. Bez pohybu je život velmi omezený. Jde nám především o intenzitu pohybu a jeho pravidelné zařazování do běžného života kvůli jeho vlivu, který má na náš život.

Tělo a mysl jsou ve vzájemné interakci, navzájem se neustále ovlivňují. Což je dobrá zpráva, protože tak můžeme ovlivnit např. naši aktuální náladu, tím, že se chvíli v kanceláři protáhneme nebo si dáme dobrý oběd v milé společnosti přátel. Jídlo, pohyb a spánek jsou nejzákladnější faktory ovlivňující naši náladu.

Co pohyb ovlivňuje na úrovni fyzické:

 • Regulace hmotnosti
 • Snížení rizika civilizačních nemocí – infarkt, diabetes, mozková mrtvice, rakovina
 • Posiluje krevní oběh, napomáhá funkci imunitního systému
 • Zlepšuje kvalitu spánku a dodává energii prostřednictvím kyslíku, který se při pohybu dostává do celého těla a okysličuje i náš mozek, který je díky tomu mentálně výkonnější
 • Posílení kostí a svalů, zvýšení flexibility a prevence poranění
 • Zmírňuje příznaky premenstruačního syndromu
 • Dobrá fyzická kondice je prevencí předčasného úmrtí

Co pohyb ovlivňuje na úrovni psychické:

 • Snižuje napětí v těle, pocit únavy a podrážděnosti, zvyšuje mentální aktivitu
 • Zvyšuje psychickou odolnost, pomáhá při zvládání stresových situacích a jeho účinky mohou být prevencí syndromu vyhoření
 • Ovlivňuje náladu během cvičení a po něm, dlouhodobě napomáhá k emoční stabilitě
 • stabilizuje hladinu dopaminu, serotoninu a noradrenalinu
 • ovlivňuje vyplavování endorfinů, které mají souvislost s náladou a hospodařením s energií
 • zmenšuje příznaky deprese a může být i prevencí onemocnění depresí, využívá se jako součást terapie, kdy spojení psychoterapie a pohybu může mít podobný efekt jako antidepresiva
 • silové cvičení snižuje napětí v těle a může být účinnou prevencí panickým atakám, kardio cvičení zmírňuje obavy a úzkosti
 • napomáhá kognitivním funkcím, pročišťuje mysl, bystří paměť a úsudek
 • cvičení aktivizuje, podporuje nadšení a tvořivé myšlení, intuici a sebeprosazení, napomáhá psychické odolnosti a otužilosti
 • cvičení má pozitivní vliv na sexuální život v rámci fyzické kondice a psychické stability, jež napomáhají k většímu libidu
 • cvičení propojuje mysl a tělo, zvyšuje jejich propojení a vnímání naší celistvosti a přijetí toho, kdo jsme a jací chceme být
 • pohyb navozuje pocit spirituálního propojení
 • pohyb snižuje příznaky deprese spojené s chronickým onemocněním

Pohyb nabízí mnoho benefitů pro naše zdraví a můžeme ho vnímat jako účinný nástroj pro dosažení zdraví a spokojenosti. Proč je ale tak těžké začít s pohybem a dlouhodobě u něj vydržet?