Psychoterapie podle nejnovějších výzkumů má prokazatelné účinky na změny mozkové činnosti. Náš mozek je neuroplastický a díky vedené psychoterapii se dokáže rychleji a efektivněji měnit a přizpůsobovat novým podmínkám.

Psychoterapeut bude hledat vaše osobní zdroje, které vám mohou pomoci právě v depresi, může vám pomoci i s vašimi slabými stránkami, se změnami, které potřebujete udělat, s návyky, které se potřebujete naučit.

Protože je Deprese onemocněním těla a mysli, je vodné do účinné léčby zahrnout takovou terapii, která vám umožní změny na obou úrovních.

Někdy u nás deprese propukne na základě dlouhodobého stresu, nebo při dlouhodobých nebo intenzivních vztahových obtížích, při problémech se spánkem, špatným trávením, při absenci pohybu, přemílání negativních myšlenek a potlačovaných emocích mohou být důvodem rozvoje depresivního stavu.

Proto se terapie může zacílit právě na změny v životní oblasti, která nám dlouhodobě neprospívá.

Jedná se např.

o nutriční terapii

léčbu spánkových potíží

léčbu světlem

můžeme využít techniky mindfullness neboli všímavosti

na zklidnění, uvolnění, zastavení myšlenek a koncentraci na přítomnost můžeme využít meditace a relaxační techniky

můžeme se naučit techniky na zapínání parasympatického nervového systému, k tomu, abychom častěji zažívali klidový režim v mysli i těle

můžeme také využít existenciální terapii pro otázky týkající se smyslu života a našich hodnot

dále kognitivně behaviorální terapii pro naše porozumění a osobní změny

dále můžeme řešit naše vztahové obtíže na párové či rodinné terapii.

Můžete navštěvovat skupinovou terapii nebo různé svépomocné či podpůrné skupiny

V poslední době se také používá lesní terapie a doprovázené poutě

Další možností je Terapie změnou životního stylu, která zahrnuje terapii těla, mysli a emocí. Zároveň klade důraz na vztahy a práci. Terapie obsahuje několik kroků, které zahrnují změny způsobu života, které vedou ke zlepšení aktuálního depresivního stavu a v delší horizontu pak komplexně vedou k posílení odolnosti vůči depresi.

Možností léčby je opravdu mnoho. Musím zde ale zmínit, že ne všechny terapie jsou vhodné pro každého, prostě nebudou vyhovovat všem. Většina terapie však vyžaduje alespoň nějaké úsilí, aby byla účinná. Terapie deprese bude pravděpodobně vyžadovat nejen úsilí, ale také určité dlouhodobé změny, možná i celoživotní. Ať v oblasti myšlení, chování, prožívání, možná i v oblasti našich vztahů či práce.

Obecně bych doporučila zpočátku zkusit jeden až dva druhy terapie a jimi se zabývat. Nenechte se zahltit všemi doporučeními. Zavádějte malé změny do svého života postupně, ale dlouhodobě. Pokud nějakou terapii vnímáte jako neúčinnou, nevzdávejte to a hledejte další možnosti. Naděje, že najdete vhodnou terapii právě pro sebe je velká. Mnoho lidí depresi vyléčilo a mnoho z nich udělalo ve svém životě takové změny, které jim umožňují žít spokojeně a předcházet tak další epizodě deprese.