Lidský mozek je neuroplastický, což znamená, že se neustále mění a přizpůsobuje či formuje okolí, podmínkám a požadavkům, ve kterých žijeme. Neuroplasticita umožnuje mozku měnit se podle toho, jak ho používáme.

Jak můžeme využít plasticitu mozku pro naše psychické zdraví? Pokud např. pochybujeme sami o sobě, neustále na tyto pochyby myslíme a zaobíráme se jimi v mysli, potom tyto myšlenky vytvořily v mozku pevná spojení. Tato spojení nemůžeme zrušit jen tak. Ale tím, že vytvoříme další nová spojení s pozitivní myšlenkou o sobě a začneme ho využívat a posilovat, to znamená, budeme si ho říkat co nejčastěji, potom staré spojení s negativními myšlenkami ochabne a nebude prostě využíváno a možná ho i zapomeneme.

Na tomto principu funguje ruminace neboli přežvykování negativních myšlenek, které je typické při depresi. Ukazují se nám, protože jsme je často používaly. Někdy i několikrát denně. Potřebujeme jejich vliv oslabit jinými myšlenkami s jinou kvalitou.  

To samé můžeme dělat se vzpomínkami. Pokud si chceme zachovat ty pozitivní, měli bychom je buď využívat v současném životě nebo se k nim v mysli často vracet. Tím opět vznikne pevné synaptické spojení v našem mozku, vytvoří se postupně dráha, kterou bude snazší využívat.

Dále plasticity mozku využíváme při nastavování nových návyků nebo odnaučování starých či nevhodných. Pokud se např. chcete naučit nový jazyk. Zpočátku může být pravidelnost obtížná, ale pokud vydržíte pár týdnů, váš mozek vytvoří nová spojení pro tento návyk a čím častěji ho budete provádět, bude to snazší. Podobně jako při učení nových slovíček. Čím více si je propojíte s minulými vědomostmi, čím více je budete užívat v praxi, tím pevnější spojení vznikne a vy si nová slovíčka budete pamatovat.