Naše vztahy prochází během života různými proměnami. Dynamika vztahů je komplikovaná i v časech dobrých. Zároveň potřebujeme naše vztahy prožívat, realizovat. Bez nich je náš život náročný.

V časech, kdy se z nás stanou pečující se mohou naše vztahy pozměnit, některé vztahy vzniknou, jiné se z našeho života vytratí. Doba dlouhodobé a náročné péče může způsobit i vztahovou vichřici, která prověří stabilitu na všech úrovních života.

Velmi záleží, jak se z nás pečující stali. Někdy je to ze dne na den, kdy se nám narodí dítě s postižením nebo dojde ke zranění či náhlé nemoci partnera. Jindy se péče postupně stává součástí našeho života, když blízcí ztrácí své životní síly a potřebují podporu.

Domácí péče a vztahy

Ať tak či onak, péče s sebou často přináší i změny v dynamice vtahů v rodině. A to je doprovázeno mnoha pocity. V praxi slýchám ženy, které pečují o své nemocné nebo zestárlé rodiče s láskou a trpělivostí. A ty samé ženy prožívají emoce vzteku, nepochopení, vyčerpání a pochybování o sobě a svých vztazích. Pečující zažívají mnohokrát pocit ztráty svých plánů a přání, kterých se vzdali, aby mohli péči o blízkého vykonávat. Proměňují se i vztahy s rodinou a přáteli. Smutek z těch mnoha změn a často i ztrát potřebuje pečující prožít a srovnat se s nimi. Není to snadné, protože sama péče o blízkého vyžaduje hodně sil a emocí.

Pomoc a podpora

Určitě má smysl terapeutická podpora odborníka, ale mohou být užiteční i přátelé, kteří nás vyslechnou a nabídnou svůj nestranný pohled a podporu v problematických vztazích. Pokud je toho příliš, nemá cenu otálet s vyhledáním pomoci.

Velmi inspirativní je pro mě v poslední době Brené Brown, která v knize Síla zranitelnosti vystihuje, proč jsme nejen ve vztazích zranitelní, a jak díky své zranitelnosti najít sílu ke změně a růstu. Zároveň potřebujeme podporu lidí, kteří nás mají rádi, protože pro mnoho z nás je osamocená cesta depresivní, nešťastná a smutná.

B. Brown píše: „Potřebujeme oporu. Potřebujeme lidi, kteří nás nechají zkoušet nové způsoby bytí, aniž by nás soudili. Potřebujeme ruku, která nám pomůže vstát, když nás v aréně někdo srazí na zem.“