V poslední době často objevuji citáty o návycích. Něco jako: ukaž mi své návyky a já ti řeknu, kdo jsi. Mé návyky a rutiny jsou všemožné.

Přesněji řečeno, blbé návyky (není jich mnoho, ale mám je) jsou moji vytrvalci a ty dobré (je jich docela dost) jsou jako sprinteři, neuvěřitelně akcelerují a pak doběhnou, a konec.  A pak jsou návyky zcela výjimečné, které se snažím dlouhodobě udržovat. Ty mě rozvíjejí a zároveň dávají ukotvení do dnů, které jsou náročné a já cítím nejistotu a pochybnosti.

Při sledování koučů jako Eric Thomas a stovky dalších můžeme nabýt pocit, že nejschopnější a nejúspěšnější lidé prochází ranní torturou, kdy mají naplánovaný ranní rituály do detailů a s maximální přesností a precizností se těmto rituálům věnují. Přesně si definovali své cíle a každý den se k nim disciplinovaně propracovávají. Neustále se rozvíjejí, učí se, postupují výš a výš na žebříčku seberealizace a vlastní produktivity. Dosahují téměř nirvány ve svém světě štěstí, naplnění, úspěchu  a smyslu. Nalezneme mnoho doporučení ohledně ranní rutiny, denního plánování, pravidel 20/20/20 nebo 15 minut po probuzení, 90/90/1 pro dlouhodobější návyky. Další se týkají vhodného stravování, které podpoří vaší výkonnost, podobně jako pohyb a meditace během dne, pobytů v zimě, teple, tmě, v přirozeném světle. A další doporučují, jak rychle číst, dobře si pamatovat, být vděčný, prodýchat se ke zdraví a spokojenosti, všímat si maličkostí způsobujících radost, nezastírat, ale projevit svoji zranitelnost, žít v pravdě, která osvobozuje.

Věřím, že většina těchto doporučení funguje, možná jsou vhodná pro určité životní období, pro určitý životní styl nebo určitou kulturu či pohlaví. Užitečné je především nenechat se zahltit všemi možnostmi a zaměřit svou pozornost na jeden aspekt ve svém životě, na kterém chcete pracovat a najít takové rituály, rutiny, návyky, které právě tomuto aspektu a právě Vám budou vyhovovat. Přizpůsobit je svým podmínkám, svým botám, které nenosil žádný jiný kouč. Jsou jenom vaše. Nové návyky mohou být pohodlnými botami, ve kterých se dlouhodobě budete cítit dobře a díky nim objevíte a zažijete mnoho krásného a hodnotného. Návyk je prostředek k cíli, ne cíl sám o sobě. Zkoušejte, chvíli se projděte a dejte si dostatek času, než nějaký návyk pustíte do vašeho života. Protože víte co?  Vaše návyky mohou významně určovat kvalitu vašeho života.