Již několik let vědci zdůrazňují, že deprese má příčiny sociální, psychologické a biologické a nelze ji redukovat pouze na chemickou nerovnováhu mozku.

Když nejsou naše potřeby dlouhodobě naplňovány, přijde většinou deprese nebo úzkost. A to je podle Johanna Hariho signál, který můžeme vyslyšet a něco v našem životě změnit nebo dělat jinak. Ne každý člověk s depresí je odříznut od všech potřeb, ale od některých je možná odpojen absolutně. Terapii i prevenci deprese můžeme chápat v obnovení spojení nebo jeho vytvoření.

Devět příčin deprese podle Johanna Hariho:

  1. Odpojení od smysluplné práce
  2. Odpojení od ostatních lidí
  3. Odpojení od smysluplných hodnot
  4. Odpojení v důsledku traumatu
  5. Odpojení od společenské prestiže a respektu
  6. Odpojení od přirozeného prostředí
  7. Odpojení od nadějné nebo bezpečné budoucnosti
  8. Genetická příčina deprese
  9. Příčina deprese jako důsledek změn v mozku

Můžeme se sami sebe ptát: Jaká spojení jsou pro mě zásadní? Které spojení zanedbávám, protože nemám dost času nebo možností? Které spojení je naopak pevné a funkční? Jaké spojení mohu obnovovat již dnes?

Doporučená kniha: Johann Hari: Ztráta spojení. Odhalte pravé příčiny deprese