Část mých klientů na terapeutických setkáních či kurzech mluví o tom, jak je řád a systém pro jejich dny důležitý, jak vnáší do jejich dnů jistotu a zklidnění. Když mluvíme o tom, v čem jsou změny pro náš mozek a tělo důležité, tak jsou trochu nedůvěřiví.

Druhá část klientů má péči naplněnou změnami nepřetržitě, protože dost často zažívají stavy, kde pečují a snaží se dát do péče nějaký řád, ale ten se okamžitě bortí, protože zdravotní stav jejich blízkého se velmi často mění a vyžaduje různá opatření, často nepředpokládaná a náhlá. Třetí skupina klientů nechává věcem volný průběh, občas plánuje, dává do běžných denních úkonů řád, zároveň se dokáže velmi dobře přizpůsobit neplánovaným událostem či sami takovou situaci vyvolají, aby „byla změna“.

Zvyky a rituály

Při péči nelze vše naplánovat, zároveň je potřeba některé zdravotní úkony dělat pravidelně, případně neustále nastavovat nové formy péče a jejich načasování během dne či noci.

Zvyky, návyky či opakování dávají do našich dnů řád, který mnohé z nás zklidňuje a dává nám jistotu. Některé zvyky a rituály jsou pro náš život určitou navigací či mapou, která nám umožňuje orientovat se a směřovat určitým směrem. Dostatek návyků může při pečování napomoci ke klidu našemu i opečovávaného a zároveň nám pomáhá orientovat se v čase. Víme, v jaké fázi dne, týdne, roku či našeho života se právě nacházíme, a tak trochu předpokládáme, co může přijít potom.

Při pečování pro nás může být užitečné sdílet tyto fáze s dalšími pečujícími, kteří mají delší zkušenosti a často prošli právě naší fází a prožili si její pozitiva i úskalí. Ptejte se druhých na jejich zkušenosti, naslouchejte jim a inspirujte se.

Malé změny v běžné rutině

Pokud se návyk stane častým opakováním natolik pevným, že se stane neodmyslitelnou součástí dne, potom je naopak obtížné návyk odstranit. Při dlouhodobém pečování je to velmi časté. „Dva roky jsme s manželku chodili po obědě na procházku do Stromovky. Ze dne na den se to změnilo. Po úrazu manželka chodí s dopomocí pouze po bytě.“ Pečující manžel tuto změnu přijal bez problémů, začal více využívat návštěv syna, aby sám mohl na procházku, která se stala součástí jeho běžných dnů. Ne každá změna je lehce řešitelná či vyhovující našim představám. Některé změny nám při pečování doslova obrátí život naruby. Než se tak stane, připravte se na takovou možnost. Pokud máte pevné návyky jako je procházka, čtení, sledování filmů, způsob trávení času s opečovávaným nebo způsob péče o jeho hygienu, stravování, rehabilitaci, občas udělejte malou změnu. Např. nechoďte jeden den na procházku, ale posaďte se před dům na lavičku, nebo nesledujte film, ale pusťte si hudbu. Tyto malé změny váš mozek přinutí lépe se adaptovat na nové situace. Zvýší se vám také odolnost a schopnost přizpůsobit se. Někdy je při péči těžké přestat lpět na minulosti a vyrovnávat se změnami a ztrátami. Ale věřte, že přijetí nových podmínek a změn je možné. Staňte se při péči dobrodruhy a objeviteli. Zkoušejte nové výzvy jako neobjevené trasy na vycházky, nové pomůcky, poznávejte nové lidi, kteří vás mohou v péči inspirovat a objevujte pro sebe nové možnosti v čemkoliv, co vás zajímá.

Rovnováha mezi novým a známým

Pan Petr je vášnivým modelářem a kdykoliv je vhodné počasí na létání, potom okamžitě zařídí osobní asistenci pro manželku a jede na letiště, kde stráví hodinu koníčkem, který ho naplňuje. Když asistenci nesežene, potom hledá alternativu. Pustí si film o létání nebo začne vařit své oblíbené jídlo. Změny začlenil do života jako neopomenutelnou součást, na kterou se naučil reagovat tak, aby se cítil dobře. 

Při dlouhodobé péči je opakování určitou jistotou a změny jsou svým způsobem energií a novou silou, kterou můžeme pocítit.

Při pečování pro nás může být užitečné sdílet fáze pečování a případné změny s dalšími pečujícími, kteří mají delší zkušenosti a často prošli právě naší fází a prožili si její pozitiva i úskalí. Ptejte se druhých na jejich zkušenosti, naslouchejte jim a inspirujte se.

Změna jako dobrodružství

Občas si změřte intenzitu vašich návyků a schopnost zkoušet nové věci, objevovat pro sebe nové možnosti. Děláte jednu činnost stále stejným způsobem? Zkuste ji dělat jinak. Vylepšete ji. Chodíte každý den na stejně dlouhou procházku a stejnou trasou? Zvolte si jiný cíl procházky, udělejte z procházky delší výlet. Jíte pravidelně stejná jídla? Uvařte jídlo podle receptu, který jste nikdy nezkoušeli. Voláte své rodině v pravidelnou dobu? Změňte dobu nebo formu. Pozvěte je na krátkou procházku nebo na návštěvu.

Změna je život. Abyste si život užili, užijte si i změny a jděte jim naproti.