Jedním z pilířů well-being  (duševní pohody) je potřeba vnímat a prožívat život jako smysluplný. Otázka po smysluplnosti života se jeví natolik složitá,že se nám může zdát, že nalezení uspokojivé odpovědi, je nemožné.

Read More