Cítíte se dlouhodobě nespokojení sami se sebou? Trápí Vás nenaplněné vztahy, vysoké nároky, nízké sebevědomí nebo nevíte, kam a jak se posunout ve svém životě? Jste nespokojeni se svým vzhledem, řešíte donekonečna svou váhu a kondici?
Psychoterapie nabízí bezpečný prostor, kdy se můžete zastavit a mapovat svoji cestu, minulou, současnou i budoucí. Kde jste a kam směřujete, co je pro Vás smysluplné a hodnotné.

Výživové poradenství

Nabízím individuální konzultace, diagnostiku tělesného složení a sestavuji individuální výživové a kondiční plány.
Věřím, že strava a pohyb má zásadní vliv na zdraví fyzické i psychické, na kvalitu a délku našeho života.  Chceme-li posílit mysl a prožívání, musíme posílit i tělo.
Jídelní plán a doporučení
Stravovací plány jsou individuálně zpracovány s ohledem na tělesnou konstituci a složení těla, životní styl a preference v jídelníčku. To vše s ohledem na dlouhodobou udržitelnost. Navrhuji změny pro zdravý a udržitelný styl života, ne krátkodobá řešení. Kladu důraz na osobní přístup, motivaci a podporu, když se daří méně.
Na úvodní konzultaci probereme Váš současný stav, návyky a dosavadní jídelníček a cíle, kterých chcete dosáhnout. Na základě měření na speciálním bioimpedančním přístroji InBody 230, který zjistí Vaše složení těla (tělesný tuk, svaly, voda, kostní hmota, bazální metabolismus, apod) budeme sestavovat nejvhodnější jídelníček a postup k dosažení Vašeho cíle.

Psychoterapie

Znalost sebe sama a pozitivní vztah k sobě ovlivňuje naše vztahy, fyzické a psychické zdraví a v neposlední řadě i náš vzhled. Ať už jsou Vaše obtíže jakéhokoliv rázu, je vhodné věnovat péči sobě a svým vzorcům myšlení a chování.
Věřím, že naše fyzické a psychické zdraví je otázkou nejen životního stylu, ale také našich vztahů, emocí, myšlení a chování k sobě a k druhým.
Za stravovacími problémy mohou být i hlubší potíže, bloky, potlačené emoce, spouštěče a nemožnost odlišovat fyzický hlad od hladu emocionálního. Při změnách životního stylu je důležitá i změna mentálních a emočních návyků, vzorců chování a komunikačních strategií. Výživa, pohyb a psychika jsou spolu úzce propojeny a je užitečné jim věnovat dostatečnou pozornost, jež se nám vrátí v osobním zdraví a spokojenosti.
Psychoterapii doporučuji jako podpůrnou terapii u psychosomatických potíží, obezitě, nízkém sebevědomí a obtíží s přijetím svého těla, vztahových či rodinných problémech a osobních krizí. Společně s klientem hledáme vhodné zdroje pro řešení obtíží a orientaci v jeho pocitech a postojích.
Diskrétnost, bezpečné prostředí a respekt je součástí mého profesionálního přístupu.